Nawigacja

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 383

 Wojciech Dłubak -  iod.oswiataursus@dbfoursus.waw.pl

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 1. Szkoła Podstawowa nr 383 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 383 w Warszawie .
 3. Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa nr 383  nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Szkoła Podstawowa nr 383  w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

Poniżej Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH_(opiekunowie_praw..._(1).docx

Klauzula_informacyjna_-_obiekt_monitorowany.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie
  Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa
 • 22 6670932
  Dyrektor Szkoły; p. Elżbieta Nowicka

Galeria zdjęć