Nawigacja

Pedagog i psycholog w szkole Do poczytania... To się może przydać - ważne adresy i telefony czy zły nastrój to już depresja? Jak wyznaczać dzieciom granice? Gdzie szukać pomocy? - telefony zaufania, poradnie internetowe

 

 

PSYCHOLOG

Magdalena Przymus

klasy 0 - 8 SP i III gim

 

gabinet - I piętro

PEDAGOG

Anna Lekowska - Karczewska

klasy 4 - 8 SP i III gim

gabinet - I piętro

PEDAGOG

Magdalena Czajczyńska

klasy 0 - 3 SP

 

gabinet - parter

Poniedziałek

-

11.00 – 16.00

8.00 – 13.00

Wtorek

10.00 – 16.00

8.00 – 12.00

11.30 – 15.15

Środa

-

12.00 – 16.00

8.00 – 12.45

Czwartek

8.00 – 13.00

12.00 – 16.00

11.30 – 15.15

Piątek

 

11.00 – 16.00

8.00 – 12.15

 

 

 

 

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.


Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami Gimnazjum
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży


Kiedy spotykamy się z uczniami?

Zwykle wtedy, gdy:

 • są zestresowani
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość,  nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem  swoich emocji, niską samoocenę
 • niewłaściwie się zachowują: alienują się,  lekceważą polecenia, obowiązujące normy, często wchodzą w konflikty, są agresywni,  itp. cokolwiek, co mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
 •  kieruje ich do nas nauczyciel
 • oczekują pomocy w wyborze zawodu i ścieżki kształcenia
 • chcą podzielić się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”
 •  wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, prezentacji, egzaminu gimnazjalnego itp.)
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
 • oraz w każdej innej sprawie

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie
  Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa
 • 22 6670932
  Dyrektor Szkoły; p. Elżbieta Nowicka

Galeria zdjęć