Nawigacja

REGULAMIN ZADANIA Klasyfikacja końcowa - rok szkolny 2017/2018 Zadania z poprzednich edycji

Matematyczna liga zadaniowa

REGULAMIN

REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ - EDYCJA V i VI

Szkoły Podstawowej nr 383

im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi

 I . UWAGI  OGÓLNE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum oraz 7 klasy szkoły podstawowej.
 2. Informacje o konkursie otrzymują uczniowie i rodzice na tydzień przed jego rozpoczęciem.
 3. Dokumentację związaną z konkursem (kolejne zadania, prace uczniów, listę punktów) organizatorzy przechowują w sali matematycznej.

 

II.  CELE  KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów.
 3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
 4. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
 5. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez MSCDN.
 6. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.

 

III.  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU

 1. Co dwa tygodnie, w publikowane są cztery zadania (dla każdego poziomu oddzielnie) – każde warte 5 pkt.
 2. Uczniowie mają tydzień na rozwiązanie zadań.
 3. Nauczyciele matematyki oceniają prace i w kolejny wtorek publikują jednocześnie listę uczestników konkursu z aktualnymi punktami oraz kolejne zadania.
 4. Raz na osiem tygodni uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w szkole podczas zajęć dodatkowych, obecność nich jest obowiązkowa (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo rozwiązać zestaw na dodatkowych zajęciach nauczyciela).
 5. Terminy V i VI edycji (pogrubionym drukiem terminy pracy samodzielnej odbywającej się w szkole, termin tej pracy jest w okolicach podanej daty, dokładny dzień pisania uczniowie ustalają z nauczycielem)

03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12

to są terminy opublikowania zadań V edycji

Ocenie podlega pięć najlepszych wyników, ustalenie listy zwycięzców i przyznanie nagród do 05.01.

30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 17.04,  08.05, 22.05

to są terminy opublikowania zadań VI edycji

Ocenie podlega siedem najlepszych wyników, ustalenie listy zwycięzców i przyznanie nagród do 08.06.

IV.  NAGRODY

 1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje ocenę celującą o wadze 3
 2. Zdobywca II miejsca otrzymuje ocenę celującą o wadze 2
 3. Zdobywca III miejsca otrzymuje ocenę celującą o wadze 1
 4. Dodatkowo, każdy uczeń, który otrzyma przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia otrzymuje ocenę bardzo dobrą z matematyki.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie
  Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa
 • 22 6670932
  Dyrektor Szkoły; p. Elżbieta Nowicka

Galeria zdjęć